Business Continuity Management

Business Continuity

Business Continuity Management (BCM) is een proces dat helpt om na een verstoring of calamiteit weer zo snel mogelijk operationeel te zijn, met als doelstelling schade  te beperken en de klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. 

 

Indien een organisatie door een incident of calamiteit al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk stilvalt heeft dit gevolgen voor de continuïteit, de reputatie en ook de concurrentiepositie.

Naast het uitvallen van een groot aantal medewerkers, leveranciers, of machinestoringen, product-recalls zijn organisaties in toenemende mate kwetsbaar voor IT en Cybersecurtiy problemen. 

 

In een Business Continuity Plan worden onder kritische bedrijfsprocesen, key-medewerkers, belangrijke leveranciers gemeten op afbreukrisico en impact die een verstoring op de organisatie kan hebben. Door het regelmatig testen, zowel op papier als life, van deze plannen is een organisatie beter voorbereid als een incident of calamiteit zich voordoet.

Voor BCM wordt gebruik gemaakt van de ISO 22301 norm. Gezien het toenemende belang van IT wordt ook de ISO 27001 norm gebruikt en wordt rekening gehouden met de vereisten vanuit de GDPR wetgeving. 

 

Voor specifieke onderdelen als RI&E en Arbo gerelateerde zaken werken wij nauw samen met Safety Analyse

 

Desgewenst kan MarkLandt-BCM u begeleiden naar een certificering naar ISO 22301, ISO 27001 of GDPR (ISO 27701). 

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen begeleiden bij het maken van een Busines Continuity Plan, of voor een second opinion: mail naar businesscont@marklandt-bcm.nl.