Business Continuity Management

Crisis management

Ondanks een goed werkend en regelmatig getest Business Continuity Plan, overkomt een organisatie soms een crisis. Een crisis kan door verschillende oorzaken ontstaan, variërend van machineuitval, uitvallen van energievoorziening, uitval van een belangrijke toeleverancier, een menselijke fout, sabotage, cyber securtiy incident, gehackt zijn, pandemie, algemene staking, of een uit de hand gelopen incident bij omliggende bedrijven etc. 

 

Bij het beheersen van een crisis is het van groot belang de regie op alle informatie, zowel intern als extern te houden.

 

Naast de Business Recovery zoals beschreven in het Business Continuity Plan moet u dan kunnen terugvallen op een adequaat Crisis Plan. 

Onderdelen van een Crisis Plan zijn draaiboeken over wie wat moet doen en welke instanties geïnformeerd moeten worden. Daarnaast, het bij voorkeur automatisch bijhouden van welke informatie wanneer en aan wie is verstrekt, welke acties in gang zijn gezet en wat de actuele status is.

 

MarkLandt-BCM heeft een ruime ervaring bij het opzetten van crisis plannen, maar ook bij de uitvoering hiervan in de praktijk. Een hierbij betrouwbaar hulpmiddel is de Crisis Tool van Crisis Connect, waar MarkLandt-BCM partner van is. Met deze tool houdt u voortdurend overzicht van de actuele status van een ontstane crisis. Na de crisis kan met deze tool geanalyseerd worden wat goed ging,wat leerpunten zijn en waar aanpassingen in draaiboeken of trainingen nodig zijn.

 

Wilt u weten hoe wij u concreet kunnen helpen bij het opzetten van een crisis plan, of snel kunnen helpen bij een crisis, mail naar:  crisisman@marklandt-bcm.nl